Kurs

Lærings- og mestringskurs for stamcelletransplanterte AVLYST

Dato for arrangementet 27.03 - 28.03.2019

Sted for arrangementet LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Gå til påmelding

kurset er avlyst på grunn av for få påmeldte.

LMS ved St.Olavs håper å få til et nytt kurs neste år.