Kurs

Lærings- og mestringskurs for stamcelletransplanterte

Dato for arrangementet 27.03 - 28.03.2019

Sted for arrangementet LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Gå til påmelding

Målet med kurset er at deltakerne skal få økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring. Tilbudet fokuserer på tverrfaglig informasjon om sykdom, behandling og mestring.