Kurs

Kurs for KML pasienter

Avdeling for blodsykdommer og Lærings-og mestringssenteret på Rikshospitalet samarbeider med Blodkreftforeningen om kurstilbud til pasienter som har kronisk myelogen leukemi og deres pårørende.

Dato for arrangementet 13.09 - 14.09.2018

Tid for arrangementet Kurset går over to hele dager. Fra 10-15 første dag og fra 09-15 andre dag.

Sted for arrangementet urslokaler ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Mange pasienter som lever med KML har behov for å vite mer om sykdommen, behandling og møte andre i samme situasjon.

På kurset legges det opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap.

Det er begrenset antall plasser på kurset.

For mer informasjon og påmelding: Invitasjon kurs KML pasienter september 2018