Kurs

Invitasjon til medlemstreff for medlemmer i Hedmark og Oppland

Dato for arrangementet 24.04.2018

Tid for arrangementet 18-20

Sted for arrangementet I Kreftforeningens lokaler, Strandgata 65, HAMAR

Program:

  • Velkommen og litt informasjon om kvelden
  • Nyere forskning på beinmargskreft og blodkreft

Foredrag v/ Ludvig A Munthe, lege og professor ved avdeling for Immunologi, UiO og OUS Rikshospitalet

  • Leder i Blodkreftforeningens hovedstyre Tone Hansen informerer om foreningens arbeid og tilbud til medlemmene
  • Enkel servering
  • Er det ønskelig med et lokallag i Innlandet? Idedugnad og samtale/drøfting om veien videre

På grunn av enkel servering ønsker vi tilbakemelding innen 19.april til tlf 92613719 eller 40340522 (ring eller send sms). Ring oss gjerne om du ønsker lokallag, men er forhindret denne kvelden.

Vi prøver med møte i Hamar nå, men får vi til et lokallag, vil møtested/treff kunne ambulere rundt i Hedmark og Oppland.

Vennlig hilsen 3 damer som håper på stort engasjement for å danne et lokallag i Innlandet.

Marit Skjelnes                 Inger-Lise Stensrud               Mona H Finnstun