Kurs

Brukermedvirkning i myelomatoseforskning

Dato for arrangementet 27.09 - 27.09.2018

Tid for arrangementet 11:30 - 16:30

Sted for arrangementet St. Olavs Hospital, Medisinsk teknisk forskningssenter, møterom MTS21

Blodkreftforeningen og Senter for myelomatoseforskning ved NTNU/St. Olavs Hospital inviterer til seminar Brukermedvirkning i myelomatoseforskning.

Målet med seminaret er å oppsummere erfaringer og drøfte veien videre, samt å gi pasienter og pårørende grunnlag for medvirkning i forskning.

Det er plass til 30 deltakere. Vi ber om at du begrunner hvorfor du ønsker å delta når du melder deg på. Endelig bekreftelse på at du har fått plass vil bli sendt på e-post i forkant av seminaret.
Seminaret er også åpent for andre diagnosegrupper.

Program Brukermedvirkning Myelomatoseforskning sept. 2018

Seminaret er fulltegnet og påmeldingen er stengt.