Årsmøte Medlemsmøte

Årsmøtet i Blodkreftforeningen Vestland

Dato for arrangementet 18.02.2020

Tid for arrangementet 18:00

Sted for arrangementet Hotel Augustin, C. Sundtsgate 22, Bergen

Årsmøtet i Blodkreftforeningen Vestland avholdes på Hotel Augustin, C. Sundtsgate 22, Bergen,
tirsdag 18. februar 2020. kl. 18.00.Innkomne forslag må være styret i hende innen 8. februar.

Det vil bli servering av en enkel middag i starten av møtet.
På grunn av planleggingen/bestilling av mat, ber vi om påmelding innen 8. februar til:
[email protected], evt. telefon/sms til 97019600.

Vel møtt til hyggelig samvær!

Vennlig hilsen
Agnar Berland
Leder Blodkreftforeningen Vestland
Tlf: 99400140