Årsmøte

Årsmøte Sør-Norge lokallag

Dato for arrangementet 26.02.2020

Tid for arrangementet 18:00

Sted for arrangementet Kreftforeningens lokaler i dronningens gate 2a i Kristiansand

Hold av datoen,   program kommer.