Årsmøte Medlemsmøte

Årsmøte i Oslo og omegn lokallag

Dato for arrangementet 09.02.2023

Tid for arrangementet 18:00

Sted for arrangementet Teknisk museum Kjelsåsveien 143 i Oslo.

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer i lokallaget til årsmøte og foredrag torsdag 09.02. klokken 18.00 på Teknisk museum Kjelsåsveien 143 Oslo. Det er grei parkering og godt kollektivtilbud ved museet.

Det blir foredrag av professor og immunolog Anne Spurkland.

Det er en unik anledning til å høre en av landets fremste eksperter på hvordan immunforsvaret virket.

Program for årsmøte er under utarbeidelse.

Det er ingen egenandel, men vi ønsker en påmelding av hensyn til matbestilling.

Forslag til årsmøte og påmelding sendes [email protected]

Frist for forslag er 01.02.23.

Da håper vi at mange av våre medlemmer deltar på årsmøte.

Kun medlemmer med betalt årskontingent har stemmerett.

Hilsen styret i Oslo og omegn lokallag