Aplastisk anemi

Aplastisk anemi er ikke kreft, men en sjelden type blodsykdom som skyldes en betydelig svikt i produksjonen av både røde blodlegemer, hvite blodlegemer og blodplater. Resultatet er fravær eller sterk reduksjon i antall blodceller. Reduksjonen av de ulike typer blodceller er ofte ujevn. Aplastisk anemi er en form for benmargssvikt og rammer mellom 10-25 personer i Norge per år.

– Jeg lever helt som normalt

– Prøvene mine holder seg helt fine, så jeg anser meg som frisk, sier Britt som har hatt aplastisk anemi i 10 år.
Denne filmen gir deg et innblikk i hvordan diagnosen påvirker livet, samt fakta om sykdommen.

Å leve med Aplastisk anemi

Livet er satt på vent

– Det opplevdes som veldig skummelt å få en så sjelden diagnose, som jeg ikke kunne noe om heller. Jeg har også kjent på en del ekstra utålmodighet og irritasjon fordi jeg har så mange spørsmål, og det er så få svar å få. Det er til tider frustrerende, forteller Inger Anne Strand, som ble rammet av Aplastisk anemi som 28-åring.