Amyloidose

Amyloidose er et samlebegrep på en rekke sjeldne sykdommer som skyldes avleiring av ulike proteiner i kroppens organer, kalt amyloid. Det finnes per i dag mer enn 30 ulike proteiner som kan avleires i ulike organer og danne amyloid.

Tor Gunnar har hatt Amyloidose i tre år

– Det er ikke slik at sykdommen har preget meg så mye negativt, synes jeg selv, sier Tor Gunnar. Men behandlingen har tatt på.

Overlege ved Oslo Universitetssykehus, Fredrik Schjesvold, gir i denne filmen et innblikk i fakta og behandling av diagnosen.

Å leve med Amyloidose

Podcast om amyloidose

Amyloidose er en sjelden diagnose som det er lite kjennskap til - også blant helsepersonell, noe som medfører at dette er en sykdom som mange går lenge med uten å bli diagnostisert. Det gjorde også Tone Mørk, som deler sine erfaringer i denne podcasten om amyloidose. Her medvirker også styreleder i Blodkreftforeningen Olav Ljosne og overlege Fredrik Schjesvold.