Akutt lymfatisk leukemi (ALL)

Ved akutt lymfatisk leukemi (ALL) vil man se at de hvite blodlegemene kalt lymfocytter formere seg uhemmet. Dette fører til en reduksjon av antall normale hvite blodlegemer, røde blodlegemer og blodplater. ALL er ofte en rasktvoksende form for blodkreft som krever snarlig utredning og behandling. ALL utgjør omlag 10 prosent av akutte leukemier hos voksne og 85 prosent hos barn.

- Jeg har fått et annet perspektiv på livet, forteller Ninja som fikk ALL for tre år siden

Ninja ble rammet av Akutt lymfatisk leukemi og har gått gjennom stamcelletransplantasjon. Etter kreftdiagnosen har livet bestått av mye opptrening.
Lege og forsker ved Oslo Universitetssykehus, Ann Kristin Kvam, gir i denne filmen et innblikk i fakta og behandling av diagnosen.

Å leve med Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.