Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)

Ved akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) vil man se at de hvite blodlegemene kalt lymfocytter formere seg uhemmet. Dette fører til en reduksjon av antall normale hvite blodlegemer, røde blodlegemer og blodplater. ALL er ofte en rasktvoksende form for blodkreft som krever snarlig utredning og behandling. ALL utgjør omlag 10 prosent av akutte leukemier hos voksne og 85 prosent hos barn.

Ninja Ulvestad Pettersen

Sterkere tilstede etter transplantasjon

Ninja Ulvestad Pettersen er allogen stamcelletransplantert med ubeslektet donor.
– Det er mulig å komme helskinnet gjennom og få et veldig godt liv etterpå, selv med mange komplikasjoner og senskader, påpeker hun.

Å leve med Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)