UiT søker brukermedvirkere til forskningsprosjekt

Ved UiT Norges arktiske universitet søker de brukermedvirkere som kan bidra i forskningsprosjektet "Brukermedvirkning i helseforskning". Prosjektet har som mål å bidra med kunnskap om hvordan brukermedvirkning i helseforskning gjennomføres.

Publisert 09. juni 2022