Hematolog Lorentz Brinch har gått bort

Lorentz Brinch sier at den vanligste senskaden etter allogen stamcelletransplantasjon er tørrhet i øynene. 30 til 40 prosent får denne plagen i varierende grad. Nå er det startet et større forskningsprosjekt på Rikshospitalet hvor en gruppe yngre stancelletransplanterte følges over tid for bedre å kartlegge hvilke senskader de sliter med.

Hematolog Lorentz Brinch gikk bort 13.juni. Brinch var en av nestorene innen transplantasjonsmedisin i Norge og har vært en viktig bidragsyter for Blodkreftforeningen.

Hvil i fred.

Publisert 17. juni 2022

Brinch var spesialist i indremedisin, i fordøyelsessykdommer og i blodsykdommer, dr.med. og seksjonsoverlege ved Avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

På Blodkreftforeningen sin landskonferanse i 2016 holdt han et innlegg om langtidsoppfølging av pasienter som har vært gjennom allogen stamcelletransplantasjon.

Her kan du lese saken fra landskonferansen i 2016: Senvirkninger etter stamcelletransplantasjon