Opptak fra seminar om KLL og Waldenstrøms

I vårt arkiv finner du opptak fra vårt siste seminar - om KLL (Kronisk lymfatisk leukemi) og Waldenstrøms makroglobulinemi, som vi arrangerte 4.april 2022.

Publisert 22. april 2022

Seminaret er delt opp i tre opptak, én felles del, samt to separate deler for hver av diagnosene. Opptakene finner du her:

Webinar