Ja til Lenalidomid i Beslutningsforum

13.desember sa Beslutningsforum ja til å innføre Lenalidomid, som er virkestoffet i Revlimid, til flere behandlinger for myelomatosepasienter. Selv om dette er gledelige nyheter så kommer også godkjenningen på overtid, Revlimid har fått nei i flere omganger i Beslutningsforum tidligere. Først etter at patentet på virkestoffet nå utløper, og Sykehusinnkjøp har inngått en ny, sterkt redusert, avtale på virkestoffet, blir Lenalidomid godkjent.

Publisert 14. desember 2021

Patentet på virkestoffet i Revlimid, Lenalidomid, utløper 1.mars 2022, og allerede tidligere i år  inngikk Sykehusinnkjøp en ny avtale på virkestoffet, med 90 prosent rabatt. Den nye avtalen sparer helseforetakene for minst 350 millioner årlig. Det er lov å spørre seg om det forestående patentutløpet har påvirket vurderingsprosessene i Beslutningsforum, der Revlimid i flere omganger ikke har blitt godkjent.

Baard Christian Schem. Foto: Kjetil Alsvik.

– Tidligere beslutninger om å ikke innføre lenalidomid for vedlikeholdsbehandling etter stamcelletransplantasjon skyldtes leverandørens priskrav. Det at prisen faller mer enn 90 prosent etter patentutløp sier noe om de fortjenestemarginer leverandøren med monopol hadde forutsatt i sitt opprinnelige priskrav. Det er derfor meget gledelig at patentet snart går ut, og prisen faller dramatisk, sier fagdirektør i Helse Vest, Baard Christian Schem, en av fire fagdirektører som gir råd til sine administrerende direktører i de regionale helseforetakene, som igjen utgjør Beslutningsforum.

Når legemidler ikke blir godkjent, samtidig som patentutløpet og prisreduksjon nærmer seg, så er det ikke til å unngå at det sender et sterkt signal om at godkjenningen utsettes nettopp av den grunn. Professor emeritus ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, Ivar Sønbø Kristiansen, er tydelig på at dette er problematisk aspekt i systemet for Nye metoder.
– Vi har et metodeproblem ved at vi i våre analyser ikke tar hensyn til forventede prisreduksjoner, sier Sønbø Kristiansen.

Olav Ljøsne,
styreleder i Blodkreftforeningen

Leder i Blodkreftforeningen, Olav Ljøsne er kritisk til prosessen som har vært rundt Revlimid.
–  At Sykehusinnkjøp har inngått denne avtalen er en gledens dag for norske myelomatosepasienter, samtidig vet vi at de har hatt god kontroll på patentutløpet og utlyste anbudet i god tid før patentet går ut. Det er klart at denne avtalen automatisk gjør at våre kritiske tanker rundt tempoet på godkjenning av nye medisiner i Norge, og hvilke faktorer som ligger bak og påvirker beslutningene som tas, styrkes.

Fra 1. mars blir Lenalidomid innført til følgende behandlinger:

  • vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose som har gjennomgått autolog stamcelletransplantasjon.
  • i kombinasjon med deksametason til voksne pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose, hvor transplantasjon ikke er aktuelt.
  • i kombinasjon med bortezomib og deksametason til behandling av voksne med tidligere ubehandlet myelomatose, hvor transplantasjon ikke er aktuelt.

Les mer om godkjenningen: Protokoll, Nye metoder, 13.12.21
Dette ble resultatet av årets siste møte i Beslutningsforum, Dagens medisin, 13.12.21