Velkommen til landsmøte i Blodkreftforeningen 9.september

Leder i Blodkreftforeningen, Olav Ljøsne, oppmuntrer medlemmer til å delta på foreningens digitale landsmøte i september.
– Vi hadde i det lengste håpet å invitere til en fysisk samling i høst, med både landsmøte og landskonferanse, men dagens koronasituasjon gjør dette vanskelig. Vi har derfor valgt å arrangere selve landsmøte som et digitalt møte, som vi håper så mange som mulig av våre medlemmer har lyst og mulighet til å delta på, sier Ljøsne.

Publisert 05. juli 2021

Landsmøtet holdes 9.september 2021 kl. 17:00.

Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
Adgang til landsmøtet har alle som er medlemmer av foreningen, og som har betalt årskontingenten for inneværende år.

Denne informasjonen er å anse som innkalling til landsmøtet.
I henhold til vedtektene skal sakspapirer sendes ut til de som er påmeldt som landsmøtedeltakere senest 14 dager før landsmøtet.

Sakslisten for landsmøtet er som følger:

  1. Valg av dirigent/referent/og to til å undertegne protokollen
  2. Årsberetning 2020
  3. Regnskapet i 2020
  4. Hovedstyret framlegger budsjett for 2021
  5. Innkomne saker
  6. Fastsettelse av kontingent
  7. Valg av hovedstyret, valgkomite og revisor

Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet på landsmøtet er 5. august 2021.
Disse sendes til: [email protected]

En valgkomite arbeider med å fremme forslag til valg av styre­ medlemmer i Blodkreftforeningen. Har du forslag til kandidater eller selv ønsker å stille, kan du kontakte valgkomiteens leder
Tone Hansen på [email protected].

Påmeldingsfrist er 26. august 2021. Lenke til livestream blir sendt ut til alle påmeldte i forkant av landsmøtet.