Samboende til blodkreftpasienter bør koronavaksineres

Leder i Blodkreftforeningen, Olav Ljøsne. Foto: Ali Hamza, HealthTalk.

Blodkreftforeningen ber Folkehelseinstituttet om å endre vaksinasjonsprioriteringen for samboende til blodkreftpasienter.

Publisert 17. februar 2021

I brev til Folkehelseinstituttet 17.feb anmoder foreningen om at vaksinasjonsprioriteringen endres for pårørende til blodkreftpasienter.

I brevet skriver leder Olav Ljøsne:

Blodkreftforeningen har nylig avholdt webinar om blodkreft, korona og vaksinasjon. Her kom det frem tydelige råd legene vi hadde med fra avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet at blodkreftpasienter har en forhøyet risiko for alvorlig sykdom ved smitte av Covid-19 og at det således er riktig at blodkreftpasienter er prioritert i vaksinekøen slik de også er. 

Enkelte behandlinger kan fjerne eller redusere betydelig effekten av vaksinen. Da har det ingen hensikt å vaksinere disse pasientene fordi behandlingen påvirker immunsystemet slik at immunresponsen som vaksinen skal gi, ikke finner sted. Disse pasientene anbefales derfor å vente med å ta vaksinen. Dette betyr ikke at de blir mindre utsatt for smitterisiko. Et enkelt tiltak for å gi disse alvorlig syke pasientene en bedre beskyttelse mot Covid-19 er derfor å gi personer som bor i samme husstand samt øvrig nære pårørende som dem tilbud om vaksinen i stedet for pasienten. 

Rådene fra spesialister på blodkreftsykdom er 

 • Hvis man har fått vaksine i forkant av autolog eller allogen benmargstransplantasjon eller CAR-T behandling, må man regne med at den er visket ut etter behandlingen. 
 • Grunner til å utsette vaksinering:
  • De som har fått anti-CD 20 antistoffer (som Rituximab) de siste 6 månedene.
  • CAR-T pasienter med lave B-celletall 6 mnd etter behandling
  • Nylig behandling med Alemtuzumab eller ATG.
  • Alvorlig ukontrollerbar GvHD (etter allogen benmargstransplantasjon).
 • Samboende til blodkreftpasienter bør vaksineres. Særdeles viktig der pasientene nettopp har gjennomgått allogen og autolog transplantasjon, dette gjelder også pasienter som får annen intens immunsuppresjon (og som altså sannsynligvis ikke vil respondere på vaksinen)

Blodkreftforeningen vil derfor anmode Folkehelseinstituttet snarest om å endre vaksinasjonsprioriteringen på dette området.