Vi ønsker å øke kunnskapen om blodkreft

Blodkreftforeningen har laget en oversiktbrosjyre med tittelen «Blodkreft fra A til Å» som vi nå har sendt ut til alle våre medlemmer med siste utgave av I margen.
I tillegg er i ferd med å ferdiggjøre en serie med diagnosespesifikke brosjyrer som gir inngående kunnskap om så vel symptomer, diagnose, behandling og seneffekter av de ulike formene for blodkreft.

Publisert 16. oktober 2020

Våre diagnosespesifikke brosjyrene vil i løpet av oktober bli sendt ut til de av våre medlemmer som har registrert sin diagnose i medlemssystemet. Hvis du ikke har fått tilsendt brosjyren med «din diagnose», betyr det etter all sannsynlighet at vi ikke har en slik registrering på deg. Det er frivillig om man vil oppgi diagnose når man melder seg inn i Blodkreftforeningen, og en slik registrering er naturligvis underlagt full anonymitet og sikring med tanke på personvern. De som ikke får tilsendt brosjyren om sin sykdom kan be om å få den tilsendt ved å sende en e-post til sekretariatet på post@blodkreftforeningen.no. Da kan du også angi om du vil at vi skal registrere deg med diagnose i medlemssystemet slik at vi også i fremtiden kan spesialtilpasse informasjon til deg for eksempel når vi arrangerer diagnosespesifikke seminarer.

Blodkreftforeningen har nå diagnosespesifikke brosjyrer om følgende diagnoser:

Helsepersonell?

Vi sender gjerne ut brosjyrer til sykehus og helsepersonell – send en bestilling med leveringsadresse og med informasjon om hvor mange brosjyrer du ønsker å bestille til vårt sekretariatet på post@blodkreftforeningen.no