Norske myelomatosepasienter får CAR-T-behandling

Fredrik Hellem Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter

CAR-T-celleterapi studie starter nå opp ved Oslo Universitetssykehus, og for første gang får norske pasienter med myelomatose mulighet til å få CAR-T-behandling.

Publisert 22. oktober 2020

– Dette er veldig spennende og et resultat av flere års arbeid, sier lege og leder Fredrik Schjesvold ved Oslo myelomatosesenter til Dagens Medisin.

Kort om studien:
Pasientene skal ha vært gjennom to til fire tidligere behandlinger tidligere og hatt sykdomsprogresjon innenfor 60 dager etter siste behandling. De første pasientene som er trukket ut til å få den nye formen for immunterapi, får behandlingen i uke 44. Behandlingen skjer ved Oslo universitetssykehus, og pasientene behandles med medikamentet «idecabtagene vicleucel» (ide-cell/bb2121). Studien er global og såkalt «open label». To tredeler av pasientene skal få CAR-T-behandling. En tredel får standard behandling.

Les mer:

Første norske pasient får CAR-T-behandling mot benmargskreft, Dagens medisin, 22.10.20
Står foran et gjennombrudd for myelomatosepasienter, Blodkreftforeningen 23.08.18