Opptak webinarer

Opptak fra våre webinarer om KLL, Waldenstrøms, KML, Aplastisk anemi, ALL/AML og seneffekter etter blodkreft er nå tilgjengelig:

Publisert 07. september 2020

Webinar om seneffekter etter blodkreft, 10.12.20

Webinar om ALL og AML, 23.09.2020

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis og Bristol-Myers Squibb.

Webinar om Aplastisk anemi 02.09.2020

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis.

Webinar om Kronisk myelogen leukemi 02.09.2020

Webinar om Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) 01.09.2020

Webinar om KLL er støttet av legemiddelselskapet AbbVie.

Webinar om Waldenstrøms 01.09.2020

I vårt foredragsarkiv finner du opptak og presentasjoner fra tidligere webinarer/seminarer.