– Vi trenger hele tiden flere givere!

Kartet viser alle pasienter som har mottatt stamceller fra en norsk giver. Blå knapp = 5 pasienter Rød knapp = 1 pasient

Benmarggiverregisteret ved Oslo universitetssykehus feirer 30 år! Gjennom disse årene har registeret vervet 53 000 givere, av disse har 619 givere gitt stamceller til en ubeslektet pasient. Behovet for flere givere er konstant tilstede, og aller helst ønsker registret seg unge menn.

Publisert 10. juli 2020

Feiret Jubileum: Enhetsleder Irene Andresen er stolt av den formidable innsatsen fra de ansatte og den gode stemningen i Benmargsgiverregisteret. Her sammen med (fra venstre) Katrin Lundin (overlege), Sidsel Strøm (koordinator), Marianne Slettemeås Holm (koordinator) og Irene Andersen (enhetsleder). Foto: OUS

9.juni feiret Benmarggiverregisteret 30 års jubileum. De samarbeider med alle landets blodbanker og benmargsgiverne er vervet blant blodgivere i Norge og på Island. Av disse er 35.780 givere nå aktive i Benmargsgiverregisteret.

Ønsker seg påfyll

Benmarggiverregisteret verver årlig 2000-3000 nye givere blant landets blodgivere. Behovet for flere givere er alltid tilstede forteller enhetsleder Irene Andersen.

–  Vi vil gjerne ha unge givere, aller helst ønsker vi oss unge menn fordi de har større kropper, som gjør det mulig for oss å få ut mange celler, og fordi de ikke har båret frem et barn så har de heller ikke dannet antistoffer. Men – for all del – vi ønsker oss også unge damer som givere! Store studier fra de siste 5-10 årene viser at alder hos giver er en viktig faktor i overlevelse hos pasienter, jo yngre giver er jo bedre er det. Givere under 35 år er helt supert!

Dersom man ønsker å melde seg som benmargsgiver så må man være registrert som blodgiver, mellom 18 og 40 år, og melde seg via blodbanken. Man kan stå som benmargsgiver frem til man er 55 år.

De fleste er avhengig av en ubeslektet giver

De fleste pasientene som blir stamcelletransplantert trenger  en ubeslektet giver

Gjennom disse 30 årene har mange givere vært utredet som mulig match og 619 givere fra Det norske benmargsgiverregisteret har gitt stamceller til en ubeslektet pasient. Noen har gitt til norske pasienter og enda fler har gitttil en pasient i et annet land.
– Disse giverne har hver og en bidratt til å redde livet til en pasient som trengte stamcelletransplantasjon, og som ikke hadde egnet familiegiver, sier Andersen.
Av pasienter som har behov for en stamcelletransplantasjon har én tredjedel en kompatibel familiegiver, mens for to tredjedeler av pasientene må man finne en ubeslektet donor som matcher.

–  Det er mange blodkreftpasienter som er helt avhengig av en stamcelletransplantasjon for å overleve, stamcelletransplantasjon er også aktuelt for noen få lymfomdiagnoser og alvorlige anemier, og for noen barn med immunsvikt eller sjeldne stoffskiftesykdommer, forklarer Andersen.

Leter verden rundt

I tillegg til å verve og tilgjengelig gjøre norske givere så søker også Det norske benmargsgiverregisteret etter ubeslektede givere for norske pasienter som trenger stamcelletransplantasjon.

– Vi leter i hele verden for å finne den best matchede giveren til hver pasient.  1108 norske pasienter har blitt transplantert med ubeslektet stamcellegiver siden tidlig på 90-tallet. Av de 1108 giverne som donerte stamceller til disse pasientene var 134 norske, sier Andersen.

Hun forteller at Det norske benmargsgiverregisteret har en hektisk hverdag med utfordrende og varierte oppgaver.

– Aktiviteten har vært kjempehøy de siste årene og jeg er stolt av den formidable innsatsen fra de ansatte og den gode stemningen i Benmargsgiverregisteret!

Les mer om Det norske Benmarggiverregisteret

Bilde av verdenskartet: Kartet viser alle pasienter som har mottatt stamceller fra en norsk giver.
Blå knapp = 5 pasienter
Rød knapp = 1 pasient

Foto: OUS