Blodkreft og covid-19

Kort informasjonsfilm: fakta og risiko for blodkreftpasienter.
Per Egil Hegge, 80 år, har myelomatose og ble rammet av koronainfeksjon. Professor og immunolog, Anne Spurkeland, og overlege ved OUS, Geir Tjønnfjord, redegjør rundt fakta om covid-19, råd og risiko for kreftpasienter.

Publisert 11. juni 2020