Blodkreftforeningens leder ønsker god påske

Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen

Kjære medlemmer, Blodkreftforeningen ønsker deg og dine nærmeste en Riktig God Påske. Den blir kanskje annerledes, men håper du føler deg trygg og ikke alene.

Publisert 08. april 2020

Ifølge helsemyndighetene ser situasjonen rundt koronaviruset ut til langsomt å stabilisere seg i Norge. Situasjonen har i liten grad påvirket behandling for blodkreftpasienter, som vi skrev om forrige uke;
Korona – behandling for blodkreftpasienter påvirkes i liten grad

Behandlingssituasjon for blodkreftpasienter ved sykehusene er i dag fortsatt uforandret og   etter påske vil det vurderes en mer normalisert situasjon. Håndteringen kan bli ulik på forskjellige steder i landet.

Vi vil komme med en ekstra oppfordring til alle pasienter om å kontakte sykehus, lege eller poliklinikk ved spørsmål rundt behandlingen, slik man normalt ville gjort. Det er viktig at alle avtaler med sykehus/lege holdes. Ingen pasienter må selv endre behandlingsopplegg eller medisinering uten samråd med lege.

Det er forståelig at mange blodkreftpasienter er redde for koronasmitte. Men det er viktig å huske på at det er en mye større risiko å ikke fortsette kreftbehandling, eller ikke møte til de timeavtalene du har.
Selv om helsemyndighetene denne uken er mer optimistiske og la frem tall som viser at koronasmitten ser ut til å komme under en viss kontroll i Norge så ta med deg Folkehelseinstituttets generelle råd for å redusere risiko for å bli smittet videre:

  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.
  • Pass på at de du bor sammen med vasker hender ofte. Dette gjelder også eventuelt besøkende.
  • Unngå håndhilsning og klemming.
  • Vask hjemmet ofte, spesielt på overflater som ofte berøres.
  • Unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.
  • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig.
  • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg. Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av gangen.
  • Det er fint å holde seg i form ved å gå tur, men velg steder der det ikke er trengsel.
  • Begrens bruk av offentlig transport dersom det er mulig, særlig i rushtiden.
  • Hold deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på lokale medier, Folkehelseinstituttets nettsider og/eller helsenorge.no

Tips til påskelesning & podcast:

Husk at våre likepersoner er her for deg dersom du trenger noen å snakke med.

Vi ønsker alle våre medlemmer, alle blodkreftrammede og deres pårørende en Riktig God Påske – selv om den blir i en annen form enn den mange er vant til.

Hold avstand – vask hender – ta vare.

Beste hilsen
Olav

Olav Ljøsne,
leder i Blodkreftforeningen