Blodkreftforeningen ber Beslutningsforum om å omgjøre vedtak

‒ Vi synes det er uakseptabelt at Beslutningsforum sier nei til å tillate behandlinger som gjør at pasienter opplever lavere risiko og reduserer behovet for å reise inn til sykehusene. Hele samfunnet er pålagt store begrensninger på grunn av koronatiltakene, og her har man muligheten med et enkelt grep å gjøre situasjonen enklere for svært syke mennesker. At man sier nei til dette, er helt uforståelig og vi følger dette opp videre, sier Olav Ljøsne.

Sett i lys av koronasituasjonen har Blodkreftforeningen bedt Beslutningsforum om å omgjøre vedtaket som ble gjort 16.12.2019 , slik at det åpnes for å anvende Ixazomib ved behandling av myelomatose alene eller i kombinasjoner som skissert i vedtaket.

Publisert 17. april 2020

Beslutningsforum sier i protokollen for sak 134-2019, 16.12.2019 – at dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet etc) vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

–  Det er denne vurderingen vi nå anmoder om i lys av Covid-19 situasjonen. Flere av hematologene vi har vært i kontakt med, påpeker at ved å gi proteasomhemmere i form av Iksazomibkapsler til behandling av myelomatose hos noen pasienter vil det være muligheter for behandlende leger å gi en behandling som reduserer reiser og opphold på sykehus for bl.a. infusjoner/intravenøs administrasjon. Derfor kan denne saken ikke henvises til senere møter eller når pandemien er under kontroll, slik at den må behandles på møtet 27. april, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen.

Våre medlemmer og pasienter som har myelomatose er usikre med tanker på reiser og opphold på sykehus. Dette er en klar bekymring som kan adresseres med å øke utvalget av medisiner som reduserer slike bevegelser. Tross informasjon fra helsevesenet, Kreftforeningen og Blodkreftforeningen er mange bekymret og føler at reiser er en unødvendig risiko. De føler seg trygge hjemme og kan unnlate å møte til behandling.

Denne pasientsikkerheten må Beslutningsforum ta hensyn til i den situasjonen vi er kommet i.
Vi håper derfor at Beslutningsforum kan åpne mer fleksibelt for hjemmeadministrert behandling i de tilfeller det finnes legemidler i  samme gruppe og med liknende effekt.