Pasienter med lav-risko MDS inviteres til pasientundersøkelse

Det uavhengige markedsanalysebyrået Ipsos gjennomfører for tiden en pasientundersøkelse på vegne av Celgene og ønsker å lære av dine erfaringer som lav-risko MDS pasient. Vi i Blodkreftforeningen har engasjert oss i dette samarbeide med Ipsos og Celgene, og deler denne invitasjonen med dere:

Publisert 05. mars 2020

 

Invitasjon:
Ipsos inviterer pasienter diagnostisert med lav-risiko MDS til å delta i en pasientundersøkelse, som inkluderer en privat samtale med en erfaren intervjuer, med omtrent 60 minutter varighet.
Formålet med undersøkelsen er å dekke følgende temaer:
• Hvordan opplever du å leve med lav-risko MDS?
• Hvordan kan man sikre en god livskvalitet for deg som pasient?
• Hvordan opplever du blodtransfusjon?
• Hva er dine behov og ønsker når det gjelder å forbedre sykdomshåndteringen?
For mer informasjon om Ipsos og studien, vennligst kontakt Victoria Nygaard på e-post Victoria.Nygaard@ipsos.com, eller ring tlf: 98 02 39 62.
Ipsos håper du vil delta og vil sette stor pris på ditt bidrag. Det er bare noen få hundre pasienter i Norge med MSD, og dine innspill vil være svært verdifulle for studien.
Takk for oppmerksomheten. Vi håper vi hører fra deg.