Blodkreftforeningen avlyser planlagte arrangementer

Blodkreftforeningen har besluttet å avlyse planlagte arrangementer i mars, april og mai på grunn av koronaviruset. Dette gjør vi for å forebygge smitte på et generelt plan, men også fordi mange av våre medlemmer inngår i gruppen som kan være ekstra utsatte for å bli alvorlig syke av viruset. Vi har vært i kontakt med leger innenfor vårt område, og fått anbefalt at det er sikrest å være føre var, da det fortsatt er uvisshet rundt smittespredning og alvorlighet knyttet til viruset.

Publisert 06. mars 2020

Dette innebærer at følgende seminarer blir avlyst:

  • ALL og AML, Oslo 10.mars
  • KML, Oslo 02.april
  • KLL, Bergen 21.april
  • Landsmøte og landskonferanse, Trondheim 08.-10.mai

Det er viktig for Blodkreftforeningen at de av våre medlemmer som har bestilt tog/fly billetter ikke skal bli skadelidende. I første omgang anbefaler vi de som har bestilt billetter om å kontakte eget forsikringsselskap for å se om dette kan dekkes av reiseforsikringen.  Vi er i  dialog med Oslo Universitetssykehus for å få på plass en erklæring som muligens vil kunne benyttes ovenfor forsikringsselskap ved refusjon av reise.

Vi håper på forståelse for vår beslutning om å avlyse våre arrangementer. Alle avlyste arrangementer vil bli gjennomfør på et senere tidspunkt. Vi kommer tilbake med informasjon om nye datoer for disse arrangementene når situasjonen rundt koronaviruset er mer avklart.