Coronaviruset – ingen grunn til økt uro

Publisert 28.02.20
–  Det største problemet med coronaviruset er kanskje nettopp det at vi må forholde oss til en del usikkerhetsmomenter slik situasjonen er i dag, blant annet hvor mange som vil rammes og hvor farlig det er. Men det er også en del momenter rundt viruset som vi er sikre på blant annet hvordan det smitter, at importfasen er i full gang, og at vi må regne med at det blir spredning i Norge, sier Anders Waage, overlege ved Avdeling for blodsykdommer ved St Olavs Hospital og professor ved NTNU.

Publisert 28. februar 2020

Overlege og professor Pål Aukrust. Foto: UiO

Både Waage og Pål Aukrust, professor ved Institutt for indremedisinsk forskning ved Universitetet i Oslo og overlege ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus på Rikshospitalet, er tydelig på at kreftpasienter ikke skal være mer urolige nå, og ikke forholde seg annerledes enn de ville gjort i forhold til en sesonginfluensa.

–  Man bør tenke på dette som en «vanlig» influensa. Og det er i hovedsak hjerte- og lungesykesyke og pasienter med organskader på viktige organer, som vil være mest utsatt. Dette vil være pasienter med dårlige lunger, som har KOLS, lungekreft, pasienter med dårlig hjerte og de med nedsatt allmenntilstand som tåler lite. Forøvrig vil pasienter med immunsvikt alltid ha økt risiko for infeksjoner, men det at man har immunsvikt betyr ikke at man er spesielt mer utsatt når det kommer til dette viruset, men kun at man har litt økt risiko i forhold til helt friske personer. Det er ingen grunn til å frykte at dette viruset vil bli så mye verre enn det vi kjenner som sesong influensavirus, sier Aukrust.

Professor og overlege Anders Waage.

Waage påpeker også at det er viktig å tenke på at det at man har hatt kreft ikke behøver å bety at man har nedsatt immunforsvar.

Når det gjelder stamcelletransplanterte så presiserer Tobias Gedde-Dahl, overlege og seksjonsleder ved Seksjon for stamcelletransplantasjon  ved Rikshospitalet, at pasienter som er nytransplanterte, eller som har GVHD, faller inn under gruppen som er spesielt utsatt. Jo tettere opp mot transplantasjon, desto mer utsatt er pasienten, dette gjelder også pasienter som får behandling for GVHD.

Seksjonsleder og overlege Tobias Gedde-Dahl.

Legene er enige i at det viktigste i dagens situasjon er å følge de offisielle rådene fra helsemyndighetene.

HER finner du oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet