Forslag til ny lov skader pasienter

Stortinget skal etter planen vedta en lov før jul som lovfester systemet for nye metoder i helsevesenet og det såkalte Beslutningsforum. Ved å lese det siste referatet fra Beslutningsforums møte 18. november vil man skjønne hvor galt et slikt lovvedtak vil være for pasientenes rettigheter og mulighet til å være med på å påvirke hvordan vi skal få den beste behandlingen som kan tilbys. 

Publisert 06. desember 2019

Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen

Beslutningsforum som består av de fire helseregiondirektørene, skal bestemme hvilken behandling og hvilke medisiner pasienter skal få tilgang på. De tar alle sine beslutninger etter hemmelige vurderinger.  Ingen vet hvordan direktørene kalkulerer. Prisen på medisin er hemmelig.

Prisforhandlinger er en sendrektig prosess som fører til at mange pasienter blir stående uten en livsviktig behandling i påvente av at byråkratene skal bestemme seg.

Når beslutning til slutt skal fattes blir menneskelivet for dyrt for direktørene. For mange pasienter er medisin eneste behandlingsmulighet. Mye nytt og mange løsninger er kommet på markedet de siste ti årene, men de færreste er tilgjengelige for pasienter i Norge.

I lovforslaget er det ingen mulighet for pasientene å anke Beslutningsforums vedtak.

På siste møte i Beslutningsforum demonstrerte de sin hemmeligholdelse igjen. De behandlet et oppdatert dokument med oversikt over medisiner og behandlinger som er til behandling i deres byråkrati. Sakene anses som interne fram til beslutningen er tatt.  Beslutningsforum unntar offentlighetens innsyn i hvilke saker de behandler.

Selvsagt er hemmelighold komfortabelt for de fire direktører, for departementet, for ministeren. Men IKKE for pasientene. Pasientene vil vite hva som skjer, og hvorfor det skal etablere et lovverk som legitimerer hemmelighold som reduserer livshåp, tro og muligheter.

Et lovverk som legitimerer et system med slikt hemmelighold svekker pasientens rolle. Det svekker også tilliten til det norske helsevesenet.

 

Blodkreftforeningen hadde saken på trykk i Dagsavisen 03.12.2019