Blodkreftforeningen etterlyser statistikk på flere blodkreftformer

Kreftregisteret offentliggjorde 23.oktober kreftstatistikken for 2018. I statistikken presenteres funn i form av registrerte diagnoser og forbedringstiltak, og disse fungerer som et grunnleggende verktøy for behandling av kreft i Norge. Selv om flere blodkreftdiagnoser er dekket av kvalitetsregistrene, så etterlyser Blodkreftforeningen et kvalitetsregister for AML, KML, Myelodysplastiske sykdommer og MPN.

Publisert 19. november 2019

For blodkreft og leukemier er følgende kvalitetsrapport tilgjengelig:
Denne rapporten dekker diagnosene Hodgkin lymfom, Non-Hodgkin lymfomMyelomatoseModne lymfoide leukemier (består i hovedsak av Kronisk Lymfatisk Leukemi), Akutt Lymfoblastisk Leukemi. 
Blodkreftforeningen har skrevet brev til helsemyndighetene der vi påpeker viktigheten av å få etablert et kvalitetsregister som inkluderer diagnosene:
Akutt Myelogen Leukemi, Kronisk Myelogen LeukemiMyelodysplastiske sykdommerMyeloproliferative sykdommer (i hovedsak Myelofibrose, Polycytemi Vera og Essensiell Tombocytemi).
Brev_Behov for flere kvalitetsregistre for blodkreftdiagnoser_2019