Ber Høie se på godkjenning av nye medisiner og medisinsk behandling for blodkreftpasienter

Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen

Blodkreftforeningen har sendt brev til helseminister Bent Høie med anmodning om at forholdene for blodkreftpasienter blir undersøkt. Godkjenning av nye behandlingsmetoder og medisiner preges av en prosess med hemmelighold, manglende tilgang til informasjon og beslutninger som ikke kan ankes.

Publisert 09. oktober 2019

Blodkreftforeningen ber blant annet Helse- og omsorgsdepartementet om å se på forhold rundt beslutningsprosessen rundt nye medisiner og behandling, hvordan beslutningstakere vurderer og fastsetter verdier for maks behandlingskostnader for pasienter pr. år og hvilke premisser som ligger bak beslutninger som tas på grunnlag av pris. Vi ber også helseministeren om å se på de tidskrevende prosessene rundt gokjenning av nye medisiner.

Les hele brevet her:  Brev til helseministeren om Beslutningsforum