Nyttig pasientinformasjon om kliniske studier

Å velge om du skal delta i utprøvende behandling eller ikke, er et viktig og personlig valg. Novartis har i samarbeid med pasientforeninger og LMI utarbeidet informasjonsheftet "Utprøvende behandling – noe for deg?" for å bidra til økt kunnskap om kliniske studier blant pasienter og pårørende.

Publisert 29. august 2019

Informasjonen i denne brosjyren kan forhåpentligvis være til hjelp. Den er skrevet til deg som er pasient, pårørende eller venn og er interessert i å finne ut mer om utprøvende behandling i Norge.

Informasjonsheftet er tilgjengelig på norsk, engelsk og urdu.

Pasienthefte om kliniske studier_NORSK_juni 2019
Pasienthefte om kliniske studier_ENG_mai 2019 
Pasienthefte om kliniske studier_URDU_juni 2019