– Et vedtak vi applauderer

Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen

Helsetilsynet slo nylig fast at det vil være uforsvarlig av helseforetaket Vestre Viken å ikke fortsette behandling med immunterapi for en pasient som har hatt nytte av behandling vedkommende selv har betalt for hos en privat tilbyder.

Publisert 24. juli 2019

– Dette er et vedtak vi applauderer, sier Blodkreftforeningens leder Olav Ljøsne. Vedtaket gjelder såkalt off-label-bruk av medisiner. Det vil si bruk av en medisin som er godkjent for en annen sykdom/behandling, men som kan benyttes for en sykdom det foreløpig ikke er gjort fullstendige studier på nytten av.

– Det flotte med vedtaket er at det viser at det nytter og er mulig å påklage avslag på bruk av medisiner i det offentlige helsevesenet. Manglende ankemulighet på avslag er noe Blodkreftforeningen har påpekt senest gjennom vårt vedtak på landsmøtet i år hvor vi ba Sivilombudsmannen se på lovligheten av de beslutninger Beslutningsforum tar når det gjelder innføring av nye medisiner, sier han.

Ljøsne trekker også frem som positivt at helseminister Bent Høie sier til Dagens Medisin at han er glad for klagemuligheten.

– Jeg er først og fremst glad på vegne av pasienten som nå får behandlingen som kan gi ham et lengre liv sammen med dem han er glad i. Dernest er jeg glad for at vi har ordninger som gjør det mulig for pasienter å klage når de ikke får behandlingen de ønsker, eller ikke er fornøyd med behandlingen de får, skriver Bent Høie i en e-post til Dagens Medisin.

Olav Ljøsne sier at Blodkreftforeningen vil følge utviklingen i denne saken nøye, og at han håper dette vil være et første skritt på veien i å bryte opp det rigide systemet som Beslutningsforum utgjør.

Les mer om saken:
OUS vil vurdere følger av medisin-vedtak over sommeren, Dagens medisin, 24.07.2019

Fagdirektør tilfreds med avklaring om immunterapi, Dagens medisin, 17.07.2019

Høie: Glad for at pasienter kan klage, Dagens medisin, 16.07.2019

Legeleder om off-label avgjørelse: En liten revolusjon, Dagens medisin, 15.07.2019

Fikk nei til immunterapi – «uforsvarlig» mener Helsetilsynet, Dagens medisin, 14.07.2019

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn er overordnet tilsynsmyndighet for sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester i Norge, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Tilsynet gjelder alle lovregulerte tjenester, og er uavhengig av løpende politisk styring.