Nyetablert lokallag: Innlandet!

Styret i lokallag Innlandet, fra venstre: Inger Lise Stensrud, Helge Engernes, Reidar Nordby, Evy Ann Sveum, Marit Skjelnes. Mona Finnstun var ikke tilstede. Foto: Mette Gunnari

Gledelige nyheter for medlemmer i Hedmark og Oppland! 7.juni ble det stiftet lokallag for disse to fylkene. Møtet ble avholdt i Kreftforeningens lokaler på Hamar og det ble enstemmig vedtatt å etablere lokallag.

Publisert 11. juni 2019

–  Jeg tror alle i styret, – enten vi selv har vært rammet av en form for blodkreft, er pårørende eller etterlatt- har et ønske om å bidra med frivillig arbeid for å gjøre hverdagen lettere for våre medlemmer. Direkte erfaringsutveksling kan være til stor nytte og glede for de forskjellige gruppene, da mange  av de plagene vi går med, oppleves likt for svært mange. Derfor vil vi arbeide for å arrangere møtetreff i de forskjellige deler av vårt nye, store fylke, Innlandet. Og vi håper at flest mulig av Blodkreftforeningens medlemmer i fylket vårt vil slutte opp om arrangementene. Vi håper også å kunne spre informasjon om foreningen slik at enda flere kan bli medlem og dra nytte av tilbudene. Vi skal være en forening preget av optimisme, glede og godt humør, og vi håper medlemsmøtene våre vil bære preg av det. Vi starter opp med et møte på Hamar i løpet av høsten og vil deretter legge møter til både Gjøvik, Lillehammer, Elverum og andre steder der vi kan forvente godt fremmøte, sier leder for lokallag Innlandet, Reidar Nordby.

Følgende styre ble valgt:
Leder: Reidar Nordby
Kasserer: Mona Finnstun
Sekretær: Evy Ann Sveum
Styremedlem: Helge Engernes
Styremedlem: Inger Lise Stensrud
Varamedlem: Marit Skjelnes

Kontaktinfo til lokallaget finner du her:

Innlandet