Blodkreftforeningen klager til Sivilombudsmannen

‒ Vi synes det er uakseptabelt at Beslutningsforum sier nei til å tillate behandlinger som gjør at pasienter opplever lavere risiko og reduserer behovet for å reise inn til sykehusene. Hele samfunnet er pålagt store begrensninger på grunn av koronatiltakene, og her har man muligheten med et enkelt grep å gjøre situasjonen enklere for svært syke mennesker. At man sier nei til dette, er helt uforståelig og vi følger dette opp videre, sier Olav Ljøsne.

Blodkreftforeningen har i dag sendt en klage og anmodning til Sivilombudsmannen hvor vi ber om undersøkelse og rapport over tilgang på nye medisiner og medisinsk behandling for blodkreftpasienter.

Publisert 27. juni 2019

På bakgrunn av resolusjonen vedtatt ved Blodkreftforeningen sitt landsmøte i mai sendte Blodkreftforeningen 26.juni en formell klage og anmodning til Sivilombudsmannen hvor vi ber om at man må se på den forvaltningsmessige lovligheten av systemet med godkjenning av bruk av nye medisiner i det offentlige helsevesen. Vi ber også om at godkjenningsprosessen for ny behandling og medisiner må ha større åpenhet og at den bør revideres.

Se vedlagt brev sendt 26.juni for nærmere informasjon: Brev til Sivilombudsmannen