Vil vurdere lovligheten av medisingodkjenning

Styret i Blodkreftforeningen 2019

Blodkreftforeningen har avholdt landsmøte i Bodø, og Olav Ljøsne ble her enstemmig gjenvalgt som leder. Landsmøtet vedtok en resolusjon hvor de ber om at det blir ført offentlig tilsyn med måten nye medisiner og behandlinger godkjennes på for bruk i det offentlige helsevesenet.

Publisert 27. mai 2019

Blodkreftforeningens landsmøte ønsker at Sivilombudsmannen eller annet relevant tilsynsorgan skal se på den forvaltningsmessige lovligheten av systemet med godkjenning av bruk av nye medisiner i det offentlige helsevesen. De ber også om at godkjenningsprosessen for ny behandling og medisiner må ha større åpenhet og at den bør revideres.

– Tilgang på nye medisiner kan gi betydelig forbedring og forlenge livet til pasienter med blodkreftsykdommer. Prioritering og godkjenning av nye, offentlig finansierte behandlingsformer skjer i dag i en prosess med altfor mye og unødvendig hemmelighold. Den egentlige årsak til at et økende antall medisiner ikke blir godkjent, holdes unna offentligheten, og helsevesenets kalkulering av menneskeliv er hemmelig, sier Olav Ljøsne.

Landsmøtet mener at tidsbruken i godkjenningsprosessen har økt de siste årene og er unødvendig lang. Konsekvensen er at pasienter dør eller får betydelig forverret helsetilstand i ventetiden. Dette skjer uten at det er en åpenhet om beslutningsgrunnlaget.

Blodkreftforeningen vil:

  • innklage systemet for Nye metoder, slik det praktiseres i dag, til offentlig tilsynsorgan. Mangel på ankemuligheter hos beslutningstakere som av Helse- og Omsorgsdepartementet er definert som et ikke offentlig organ, bør dessuten ha Riksrevisjonens interesse.
  • at medisiner og behandling som godkjennes av EMA (European Medicines Agency) der Norge er medlem og deltar i beslutningene, gjøres umiddelbart tilgjengelig for pasienter etter en avtale mellom Legemiddelindustrien og Helse- og Omsorgsdepartementet. En slik avtale må forhandles med full åpenhet om prisnivå og tidsramme.
  • at test for små pasientgrupper og ofte individbasert medisinering, må skje uten store forsinkelser og med samme tidsrammer som annen medisin.
  • at de organer som skal fatte endelig godkjenning, må gi våre fremste medisinske fagpersonell en reell rolle.
  • at klinisk forskning som skjer ved Universitetssykehusene i Norge, må styrkes.

Det nye styret i Blodkreftforeningen består nå av følgende personer:

Leder
Olav Ljøsne (Nøtterøy)(valgt til 2021)

Styremedlemmer
Einar Andresen (Asker) (valgt til 2020)
Mette Gunnari (Oslo) (valgt til 2020)
Steinar Hardersen (Alta) (valgt til 2021)
Anne Lise Hustadnes (Oslo) (valgt til 2021)
Anita Nymo (Grimstad)(valgt til 2020)
Ninja Ulvestad Pettersen (Moss)(valgt til 2021)

Varamedlemmer

  1. vara: Hanne Mollatt Hellerud (Gran) (valgt til 2020)
  2. vara: Edvard Bakkejord(Oslo) (valgt til 2020)
  3. vara: Trude Wetaas (Oslo)(valgt til 2020)
  4. vara: Mona Hoel Finnstun (Stange)(valgt til 2020)