Blodkreftforeningen på høring i Stortinget

Foto: Stortinget

Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen, deltok 30.04.19 under høringen om Beslutningsforum - lovfesting av systemet for nye metoder m.m., i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Publisert 30. april 2019

I et høringsforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2018, ble det foreslått å lovfeste at de regionale helseforetakene, RHF-ene, skal sørge for et felles system som skal ta stilling til hvilke behandlinger og medisiner, som skal tilbys av spesialisthelsetjenesten.

Leder Olav Ljøsne har ordet under høringen.

–  Slik Beslutningsforum fungerer i dag, så er det ikke definert hvor Beslutningsforum ligger i dag i forhold til forvaltningsloven, det er rett og slett et uklart ansvar. Og helseministeren har selv sagt at dette ikke er et statlig organ. Så hva er det da? Det fatter beslutninger som går ut over menneskeliv, og det er helt uklart i forhold til lovverket hvor dette ligger. Dette skal dere jo se på nå, men jeg ser ikke løsningen når det kommer til forvaltningssystemet, hvor dette ligger, sa Ljøsne under høringen.

Under høringen var Beslutningsforum alene om å støtte en lovfesting, da de mener det vil gi større legitimitet.

Blodkreftforeningen sitt hovedbudskap i sitt høringsinnspill er at rask og lik tilgang til nye medisiner må sikres ved at de gjøres tilgjengelige uten kostnader for pasienter mens de er til behandling i Nye Metoder.

  • Krav om utfyllende studier forsinker medisinsk nyvinning tilpasset små pasientgrupper
  • Rask og lik tilgang til nye medisiner må sikres mens godkjenning behandles.
  • Todelt pasientsamfunn utvikles – de som kan betale og de som ikke kan.
  • Beslutningsprosessen for nye medisiner er uklar og lite forutsigbar.
  • Mer åpenhet om priser og hvordan verdi av menneskeliv vurderes.
  • Nasjonale fageksperter og leger må få en reell rolle ved vurdering av nye medisiner
  • Proaktiv åpning for kombinasjonsmedisiner

Les hele vårt innlegg: Høringsinnlegg Helse og omsorgskomiteen 30.04.19

Høringsinnspill fra Blodkreftforeningen: 190423 Høringsuttalelse fra Blodkreftforeningen – Stortingets Helse og omsorgskomite – Nye metoder  

Forslaget som skal behandles: Prop. 55 L (2018–2019); Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)