–   Vi ønsker flere unge benmargsgivere

– Det er alltid et behov for flere benmargsgivere og vi ønsker oss særlig yngre givere. Det norske benmargsgiverregisteret hadde i 2018 35 000 registrerte givere, men av disse var 50 prosent over 41 år, sier Irene Andersen, som er bioingeniør, og leder for Enhet for stamcellegivere ved Seksjon for transplantasjonsimmunologi og leder i Det norske benmargsgiverregisteret.

Publisert 30. januar 2019

Irene Andersen, leder i Det norske benmargsgiverregisteret.

–  Den ideelle benmargsgiver er en ung mann – dette fordi menn har større kroppsmasse, som gjør det mulig for oss å få ut flere stamceller. Det er også en ekstra fordel med menn fordi de ikke har vært gravide – en graviditet kan føre til at mor produserer antistoffer. Kun 10 prosent av våre registrerte beinmargsgivere er under 25 år, forklarer Andersen.

Benmargsgiverregisteret

Det norske benmargsgiverregisteret(BMGR) er et register over norske og islandske vevstypede (HLA-typede) frivillige givere av benmarg og blodstamceller.

BMGR rekrutterer benmargsgivere blant blodgivere fra landets blodbanker (siden 2004 også fra Island). Vevstypene til alle giverne i BMGR er listet i Bone Marrow Donors Worldwide.

Seksjon for transplantasjonsimmunologi ved Oslo universitetssykehus har ansvar for å vevstype alle pasienter i Norge i forbindelse med stamcelletransplantasjoner, og de de vevstyper også givere som utredes i forbindelse med dette

De fleste har en ubeslektet giver

Én av tre pasienter som har behov for en stamcelletransplantasjon har match med en giver i familien, mens de resterende pasientene mottar stamceller fra en ubeslektet giver.

I 2018 gikk 95 norske pasienter gjennom en stamcelletransplantasjon med ubeslektet giver, av disse var 6 med norsk giver. 19 norske givere ga stamceller til pasienter i utlandet i fjor. Det ble utført 45 stamcelletransplantasjoner med familiegiver i løpet av 2018 i Norge. De aller fleste mottakere av stamceller er blodkreftpasienter.

– Det er ytterst sjelden at vi ikke finner en giver – men vi er helt avhengig av et internasjonalt samarbeid for å lykkes. For de fleste er det vanskelig å finne en norsk ubeslektet giver. For pasienter som ikke er etnisk norske, eller der mor og far har ulik etnisk bakgrunn, er det ekstra vanskelig å finne en giver. Derfor jobbes det på internasjonal basis med å etablere benmargsgiverregistre i underrepresenterte land, slik som for eksempel India, forklarer Andersen.

Slik blir du benmargsgiver

Er du mellom 18 og 40 år – og frisk? Først må du melde deg som blodgiver ved en av landets blodbanker. Se Giblod.no for oversikt over disse. Gi beskjed til din blodbank at du ønsker å verve deg til Det norske benmargsgiverregisteret. Du vil deretter ble vevstypet – dette skjer gjennom en vanlig blodprøve. Når dette er gjort blir dine opplysninger lagret i Benmargsgiverregisteret. Det er først i forbindelse med en eventuell transplantasjon at stamceller vil bli høstet fra giveren.

Oslo Universitetssykehus: Vil du bli benmargsgiver?

Vervebrosjyre: Gir du benmarg – gir du liv (PDF)