Tildeling til myelomatoseforskning

Tobias Scmidt Slørdahl

Tobias Schmidt Slørdahl, ved St. Olavs hospital, er forskningsleder for et prosjekt som ser på bedring av behandlingseffekten ved myelomatose. Vi gleder oss over at prosjektet har fått 5100 000 kroner i støtte under årets forskningstildeling fra Kreftforeningen!

Publisert 15. november 2018

– Vi har fått midler til å planlegge og gjennomføre en klinisk studie hvor vi ønsker å prøve ut en ny behandlingskombinasjon for pasienter med myelomatose, sier Schmidt Slørdahl.
Han setter svært stor pris på tildelingen fordi den betyr at studien kan gjennomføres. Uten midler fra Kreftforeningen ville ikke denne studien blitt en realitet.

Vil kombinere to medisiner

– Kreftcellene ved myelomatose produserer store mengder proteiner og er derfor avhengig av å ha et effektivt renovasjonssystem for å kvitte seg med overskuddsproteiner. Hvis ikke dør de. Dette utnyttes i dag i behandlingen av myelomatose gjennom bruk av såkalte proteasomhemmere som Velcade og Kyprolis hvor man slår av ett av renovasjonssystemene. Dette er effektive medisiner men pasientene blir likevel resistent for disse medikamentene etter hvert. Dette kan skyldes at cellene tar i bruk et annet renovasjonssystem for proteiner – autofagosomet. Vi ønsker i denne studien å kombinere to medisiner slik at vi kan angripe begge renovasjonssystemene på en gang. Vi har i eksperimenter på vårt laboratorium vist at dette kan være en effektiv behandling. I første omgang må vi undersøke hvilke doser som kan brukes, kartlegge bivirkninger og få den første indikasjonen på en behandlingseffekt. Hvis alt går etter planen kan studien åpne for inklusjon av pasienter høsten 2019, forklarer Schmidt Slørdahl.

Studien vil forhåpentligvis være fullført om 4 år, men de første resultatene kan kanskje komme en stund før dette.

Studien kan gi pekepinn på effekt

– Vi håper selvsagt at denne behandlingskombinasjonen er effektiv og veltolerert av pasienter. Denne studien er ikke designet for å si noe sikkert om effekt, selv om man kan få en pekepinn på hvor effektivt dette er. Når man tester ut en ny kombinasjon for første gang må man først kartlegge hvilke doser pasienter tåler og hvilke bivirkninger pasientene opplever. Deretter kan man kjøre en større studie for å si noe sikkert om effekten, sier Schmidt Slørdahl.

Kort om studien

Studien vil se på om dobbel hemming av proteinnedbrytning i cellene kan gi bedre behandlingseffekt ved myelomatose. Målet med studien er å kunne tilby optimal behandling og livskvalitet for pasienter med myelomatose.

Les mer om tildelingen: Bedre behandlingseffekt ved myelomatose