Spennende forskning på KLL

Sigrid Skånland, PhD og forsker ved OUS, har de siste fire årene forsket på skreddersydd behandling for pasienter rammet av KLL. Målet med hennes forskning er å finne ut hvilke medisiner som dreper kreftcellene og på hvilke pasienter de har effekt.

Publisert 26. november 2018

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) blir ofte kalt «den snille kreften» fordi det er en sykdom mange kan leve med og hvor start av behandling følger filosofien «vent og se». Likevel, det er store individuelle forskjeller i hvordan kreften utvikler seg hos den enkelte pasient, og noen trenger behandling med én gang.

Sigrid Skånland, forsker, PhD, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

– Jeg har forsket på KLL de siste fire årene og føler at jeg har vært virkelig heldig med timingen. Det skjer så mye spennende nå! Når jeg deltar på internasjonale konferanser forteller de som har viet hele sin karriere til KLL om de store, positive fremskrittene som har skjedd de siste få årene. Fra å bruke cellegift som eneste behandlingsform for bare noen få tiår tilbake har vi nå fått nye medisiner som dreper kreftcellene mens de friske cellene blir spart. Men ikke alle pasienter har like god nytte av de nye medisinene. Utfordringen nå er derfor å finne en måte å forutsi hvilken behandling som vil være best for hver pasient. Med andre ord – vi ønsker å kunne skreddersy kreftbehandlingen, forklarer Skånland.

Målet med forskningen

– Målet med forskningen min er å finne ut hvilke medisiner som dreper kreftcellene, og på hvilke pasienter de har effekt. Dette gjør jeg ved å behandle kreftcellene med mange ulike medisiner for så å analysere om cellene er levende eller døde etter behandlingen. I tillegg ser jeg på aktiviteten til signalmolekyler som vi vet spiller en viktig rolle i kreft. Hvordan oppfører disse signalmolekylene seg i kreftcellene? Og hvordan påvirkes de av behandlingen? Kan aktiviteten til et signalmolekyl si noe om hvorvidt en bestemt behandling vil drepe kreftcellen? Ved å studere dette håper jeg å kunne forutsi hvilken behandling en pasient vil ha nytte av. Og – like viktig – hvilken behandling som ikke vil ha noen effekt.

– Jeg har tro på at forskning på KLL vil føre til enda bedre behandling. Den optimismen som finnes blant ekspertene er smittsom, og jeg vil gjerne dele den med de som blir rammet av sykdommen. Forskning nytter!

På Bestprac.no leser du mer om Skånland sin forskning: Fosfoflow innen KLL,