20 millioner til forskning på myelomatose

Fredrik Hellem Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter

Fredrik Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter, er tildelt forskningsmidler til en studie der man skal finne ut hvordan man så tidlig som mulig skal komme inn med behandling når pasienten har tilbakefall av myelomatose.

Publisert 30. november 2018

Studien heter REMNANT, og vil også se på om tidlige start med behandling ved tilbakefall av myelomatose kan bedre overlevelse.

– Vi planlegger en stor nasjonal studie, der vi inkluderer alle yngre med sykdommen og randomiserer dem til å begynne med tilbakefallsbehandling som idag, eller på et tidligere tidspunkt. Vi tenker å inkludere 352 personer i studien, sier Schjesvold til Dagens Medisin.

Tildelingen kommer gjennom Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) som har tildelt forskningsmidler på til sammen 135 millioner kroner til syv store prosjekter i 2018.  KLINBEFORSK er etablert for å bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltagelse i utprøvende behandling gjennom klinisk behandlingsforskning.

Syv prosjekter får store forskningsbevilgninger, Helse Sør-Øst

125 millioner til forskning på behandling, Dagens medisin