Foredragene fra myelomatoseseminarene

I høst arrangerte Blodkreftforeningen seminar om myelomatose i Oslo, Trondheim og Bergen.

Publisert 31. oktober 2018

I vårt foredragsarkiv finner du alle foredragene som ble holdt under seminarene. 

Vår internasjonale foredragsholder, Jean Luc Harousseau, holdt foredrag i Oslo, Trondheim og Bergen. Hans foredrag ser du her:

Nina Gulbrandsen, Avdeling for blodsykdommer, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, holdt foredrag «Hva er myelomatose og hvordan behandles det?»