Informativt møte i Oslo og omegn lokallag

Gunnhild Haugejordet fra lokallaget sammen med Lise Solberg Nes og Elin Børøsund fra SPS.

På årets høsttreff den 27/9 hadde lokallaget i Oslo og omegn besøk av Lise Solberg Nes og Elin Børøsund fra SPS (senter for pasientmedvirkning og samhandlings forskning). Deltakerene fikk en innføring av hvilke prosjekter de jobber med, og hva som kan forventes i fremtiden. En av visjonene er bedre helse på den enkeltes premisser. Senteret er en del av OUS, og ikke en kommersiell aktør.

Publisert 02. oktober 2018

Et konkret prosjekt som de jobber er «stress proffen», en mestrings app for kreftpasienter. Noen av våre medlemmer er kanskje alt med i pilot prosjektet? Hvis noen ønsker mer informasjon, eller å delta i prosjektet ta kontakt med Lise Solberg Nes. [email protected]

Resten av kvelden gikk med til noen runder Bingo og sosialt samvær, noen som var populært blant de fremmøte.