Høy aktivitet under Arendalsuka

Styremedlem Anita Nymo og Jacob Hygen på vår stand under Arendalsuka.

Blodkreftforeningen har under årets store politiske møteplass, Arendalsuka, vært aktive på flere arenaer.

Publisert 15. august 2018

Blodkreftforeningen var tilstede med egen stand på torvet, tilgjengelig for alle som er interessert i vite mer om foreningen, vårt arbeid og kampsaker.

Representert på flere aktuelle debatter

Jacob Hygen, nummer tre fra venstre.

Nestleder, Jacob Hygen, deltok på to debatter under Arendalsuka.
En av de var Er helsetjenesten forberedt på fremtidens innovasjoner ?.
Debatten tok utgangspunkt i om de ambisiøse målsetningene som kom med lanseringen av regjeringens «Nasjonal kreftstrategi 2018-2022 – Leve med Kreft» er realistiske og gjennomførbare?
At Norge skal være blant de landene som har høyest 5-års overlevelse etter kreft og lavest kreftdødelighet og at kreftpasienter her i landet skal tilbys diagnostikk, utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering på høyt internasjonalt nivå er blant målsetningene.

Blant deltakerne i debatten var Sveinung Stensland, Stortingsrepresentant fra Høyre, Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret og Fredrik Schjesvold, lege og leder for Oslo Myelomatosesenter ved OUS.

Pådriver for å sette psykisk helse på agendaen

Debattdeltaker Tone Hansen, nummer to fra høyre.

Blodkreftforeningen er en av 15 organisasjoner som er medlem av Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken.  Onsdag 15. august arrangerte alliansen politisk debatt om hvordan man blant annet kan sikre at behandling av somatiske helseplager også inkluderer tiltak for psykisk helse. Tidligere leder av Blodkreftforeningen, Tone Hansen, deltok i denne debatten.

Sammen ber alliansen regjeringen om å ta konsekvensene av at somatiske helseplager og/eller sykdom ofte medfører psykologiske og sosiale utfordringer når Nasjonal sykehusplan nå skal revideres. Les mer i kronikken Kroppen min er bare én del av meg.