Blodkreftforeningens leder i dialog med helseministeren

Blodkreftforeningens leder Olav Ljøsne i dialog med helseminister Bent Høie etter dagens debatt. Ljøsne påpekte hvor viktig det er for blant andre Blodkreftforeningens medlemmer at man greier å få til systemer for rask behandling av nye medisiner i Beslutningsforum.

Viktige spørsmål for Blodkreftforeningens medlemmer ble diskutert på Den store helsedebatten under Arendalsuka torsdag. Tilgang til og kostnader med bruk av nye medisiner sto på agendaen.

Publisert 16. august 2018

Blodkreftforeningens leder Olav Ljøsne var en av tilhørerne, og han er tilfreds med at det i debatten virket som om det var politisk vilje til ikke bare å fokusere på kostnaden ved den enkelte medisin, men også å se på det helhetlige bildet til den enkelte pasient.

Etter debatten grep han fatt i helseminister Bent Høie og påpekte hvor viktig det er for blant andre Blodkreftforeningens medlemmer at man greier å få til systemer for rask behandling av nye medisiner i Beslutningsforum. De ble enige om å fortsette dialogen.

– Helseminister Høie påpekte at mange elementer i helsepolitikken gjenstår å få på plass. Men samtidig er mye forbedret i hans tid som minister, og han forsikret om at nye utfordringer vil bli håndtert til det beste for pasienter og berørte. Prinsipper om Alvorliget, Nytte og Kost/Effekt er grunnleggende prinsipper for prioriteringene, sier Ljøsne.

Debatten tok opp saker som tilgang på ny behandling og medisiner, åpenhet rundt beslutninger om tilgang, at det må være lett å forstå bakgrunnen for beslutninger, raskere behandlingstid, likhet for alle under unntaksbestemmelsene og bredere kliniske tester av nye medisin mens endelig avgjørelse om godkjenning er under behandling.

– Behov for tilpassing av datasystemer som kan prosessere og behandle nye individuelle og personrettede medisiner, felles nordiske prosesser spesielt der det er relativt liten pasientgruppe, kom også opp. Ved siden av disse spørsmålene ble det påpekt at alle skal ha likt tilbud, og viktigheten av å ikke to-dele helsetjenesten ved at noen kan kjøpe seg behandling som ikke godkjennes.

– Dialog med pasientgrupper er viktig i en tid med medisinsk utvikling som krever prioritering.  Nye medisiner lanseres raskere enn noen gang før. Det krever løsninger for å unngå å iverksette overbehandling eller bruk av medisiner som ikke fungerer, sier Olav Ljøsne.