Blodkreftpasienter bør ta forhåndsregler ved bading

Høye vanntemperaturer over lengre tid, blant annet i Oslofjorden, har gitt gode vekstbetingelser for bakterier som finnes i brakk- og saltvann. En av disse bakteriene er vibrobakterien, som kan være farlig for personer med nedsatt immunforsvar. Smitten skjer gjerne via åpne sår.

Publisert 27. juli 2018

Geir Tjønnfjord.

Geir E. Tjønnfjord, leder ved avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet, ber blodkreftpasienter og stamcelletransplanterte om å utvise forsiktighet slik situasjonen er nå.

– Blodkreftpasienter under behandling kan ha en større risiko for å bli smittet av denne bakterien. Men dersom man ikke har åpne sår og holder seg til en kort dukkert er risikoen for smitte lav. Dersom pasienten har venekateter så anbefaler jeg ikke bading. Det samme gjelder stamcelletranplanterte. Innenfor det første året etter transplantasjon ville jeg vært forsiktig med bading nå.

På Folkehelseinstituttets nettsider får du mer informasjon om bakterien, samt oversikt over risiko for forekomst vibriobakterien: https://www.fhi.no/nyheter/2018/hoy-badevannstemperatur-i-oslofjorden-oker-risikoen-for-bakteriesmitte/