Vi ønsker raskere godkjenning av medisiner

Olav Ljøsne,nyvalgt leder i Blodkreftforeningen

Blodkreftforeningen avholdte sitt 27.landsmøte i Ålesund fredag 11.mai, og i to resolusjoner fra landsmøtet etterlyser foreningen tiltak for raskere godkjenning av nye medisiner, samt kartlegging av rehabiliteringsbehov for kreftpasienter.

Publisert 13. mai 2018

Blodkreftforeningens landsmøte ber helsemyndighetene på nytt gå gjennom systemet for tidlig godkjenning av nye og banebrytende kreftlegemidler slik at ikke pasienter dør mens de venter på godkjenning. Blodkreftforeningen er innforstått med at det må gjennomføres en godkjenning der kost-nytte-vurdering ligger til grunn, før nye medisiner tas i bruk og dekkes av det offentlige. Landsmøtet ber likevel om at livsforlengende medisiner gis midlertidig godkjenning, i påvente av at endelig avgjørelse foreligger.

Uttalelsen er en av to resolusjoner som ble vedtatt da nær 100 blodkreftrammede og deres pårørende var samlet til Blodkreftforeningens landsmøte i Ålesund i helgen.

– Nyvalgt leder av Blodkreftforeningen, Olav Ljøsne fra Vestfold, mener at informasjon til pasienter og pårørende og fortsatt arbeid som en aktiv pådriver for pasienters rettigheter og behandlingsmuligheter, blir det viktige for foreningen fremover.

 

Kartlegging av rehabiliteringsbehov

Blodkreftforeningens landsmøte støtter regjeringens forslag om Pakkeforløp hjem hvor det settes opp faste rutiner for hvordan pasienter skal følges opp med tanke på rehabilitering og oppfølging av seneffekter. For at dette skal bli vellykket mener Blodkreftforeningen at det trengs en grundig kartlegging av hvilke rehabiliteringsbehov den enkelte pasient kan ha. Dette er en kartlegging som må starte allerede mens pasienten er under behandling slik at rehabiliteringen kan starte så tidlig som mulig.