Godt besøkt leukemiseminar

Overlege og seksjonsleder Tobias Gedde-Dahl.

Over 100 medlemmer, pårø­rende og helsepersonell deltok på Blodkreftforeningen sitt seminar om leukemier på Radiumhospitalet 13. februar. Noen av landets fremste medi­ sinske eksperter på leukemier delte av sin kompetanse, og fire av våre medlemmer fortalte sine sterke pasienthistorier.

Publisert 10. april 2018

For andre gang arrangerte Blodkreft­ foreningen et seminar om leukemier, denne gangen i Oslo. Seminaret ble planlagt og arrangert i tett samarbeid med avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet. Avdelingsleder og pro­ fessor dr.med. ved avdelingen, Geir E. Tjønnfjord og professor Ludvig Munthe sto for rekruttering av en stor del av den faglige kompetansen under seminaret.

Nyttig introduksjon

For å gi samtlige tilhørere et godt grunnlag for forståelse av leukemier og benmargens funksjon ga Tjønnfjord en kort innføring

i dette innledningsvis. Han forklarte at kreft oppstår når styringssystemet endres – altså når det skjer en endring av det genetiske materialet i en fornybar celle. Blodceller er endedifferensierte celler,
det vil si at de har begrenset levetid. Vi er derfor avhengig at benmargen står for en kontinuerlig produksjon av celler. Når cel­ lenes funksjon endres så lar ikke veksten seg lenger styre eller kontrollere, de har blitt opprørere og kreft har oppstått.

Ved en akutt leukemi så har cellene mistet sin evne til å modnes, mens ved en kronisk leukemi så har cellene bevart evnen til modning.

Symptomene er nesten like uan­ sett leukemi; benmargssvikt, anemi, infeksjonstendens og blødningstendens. Pasientens organer som lever, milt, lymfeknuter, hud og slimhinner vil være berørt. Pasienten vil oppleve allmenn­ symptomer som vekttap, feber uten åpenbar forklaring og nattesvette.

Bred dekning

Seminaret var delt opp med hovedfo­
kus på Akutt myelogen leukemi (AML), Kronisk myelogen leukemi (KML),
Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) og Kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Her fikk deltakerne en innføring fra leger med

ekspertise på de ulike kreftformene, samt informasjon om forskning og studier på diagnosene av forskere på områdene. Medlemmer fra Blodkreftforeningen med disse fire diagnosene delte sine pasient­ historier, noe som ble verdsatt høyt på seminaret. Avslutningsvis fortalte Tobias Gedde Dahl, overlege og seksjonsleder ved Seksjon for stamcelletransplanta­ sjon, avdeling for blodsykdommer, ved Rikshospitalet, om GvHd og transplan­ tasjoner. Det var rom for spørsmål etter hver presentasjon, og dersom det hadde vært mer tid til rådighet skulle vi gjerne latt ennå flere komme til ordet.

Takknemlig leder

– Det er fantastisk å se at vi igjen får samlet så mange medlemmer til et utrolig nyttig og interessant seminar. Vi er svært takknemlige for at fagmiljøet stiller så vel­ villig opp, og ikke minst at vi har medlem­ mer som står frem og deler sine historier. Det å dele sin personlige sykdomshistorie er tøft, men det er uten tvil med på å skape bånd, tilhørighet og åpenhet i vår forening. Dette er helt i tråd med hva som er kunnskapsbasert praksis, at vi kobler legenes kunnskap, forskningsnytt og pasientperspektiver, sier Tone Hansen, leder i Blodkreftforeningen.