Feil ved utsendelse av faktura

Blodkreftforeningen har nylig skiftet til et nytt faktureringssystem, i denne forbindelse har det dessverre oppstått en svært beklagelig situasjon ved fakturering av kontingent for 2018.

Publisert 06. april 2018

Kontingentkravet har gått ut til Vipps til de av våre medlemmer som har aktivert Vipps faktura, for medlemmer som ikke har Vipps har faktura blitt sendt ut i posten. En del av våre medlemmer har i dag mottatt post med faktura, men dessverre vil noen av våre medlemmer finne faktura til andre medlemmer i samme forsendelse, eventuelt også til medlemmer i en annen forening som benytter seg av samme leverandør.  Vi ber om at du snarest destruerer fakturaer som ikke er til deg.

Vi har fått følgende uttalelse fra vår leverandør, som står ansvarlig for fakturering og utsendelsen:
_

Feil ved utsendelse av faktura
Det har oppstått en beklagelig feil ved utsendelse av fakturaer.
Vi har fått en beskrivelse fra vår leverandør som forklarer hva som har skjedd. Se meldingen under:

«Det har oppstått en feilsituasjon av alvorlig karakter ved forsendelse av fakturaer hos vår underleverandør. Feilen er i et av produksjonssystemene der enkelte medlemmer kan ha mottatt to fakturaer, en til seg selv og en til et annet medlem i samme eller en annen medlemsorganisasjon. Vi har gjennomført og har fremdeles møte med vår underleverandør om feilsituasjonen. Det er sammensatt et kriseteam for å rapportere og gjennomføre tiltak så ikke ytterligere fakturaer skal gå ut og slik at det ikke kommer til å skje igjen.

Saken vil også bli varslet til Datatilsynet som brudd på gjeldende retningslinjer.

Mvh
Jens-Christian Bang
CEO, Already On AS

_

Vi beklager på det sterkeste det inntrufne, vi jobber på spreng for å komme til bunns i det som har skjedd og sørge for at vår leverandør, AlreadyOn samt deres underleverandør, Evry, får ryddet opp i dette snarest.

Dersom du har betalt faktura på Vipps, eller faktura du har fått på e-post så se bort fra eventuelt andre fakturaer du skulle motta på e-post eller i posten.

Har du ikke betalt din kontingent så er det fint om du betaler den tilsendte faktura som er utstedt i ditt navn. Vi nærmer oss årsmøte og det er derfor viktig at deltakere til årsmøtet har betalt sin kontingent for å være stemmeberettiget på årsmøtet.

Dersom du har spørsmål vedrørende dette ta kontakt med sekretariatet på [email protected] eller på telefon 97 62 75 11.

Vennlig hilsen
Eddy Grønset
Sekretariatsleder Blodkreftforeningen

06.april 2018