Sykepleiere kan registrere cellegift som kritisk informasjon i pasientens kjernejournal

Alle landets innbyggere har nå kjernejournal. Det betyr at fastlegekontor, legevakter og sykehus i hele Norge har tilgang til samme informasjon om pasienten.

Publisert 13. mars 2018

Direktoratet for e-helse har fra i høst hatt ekstra fokus på registrering av kritisk informasjon i pasientens kjernejournal, som et ledd i å øke pasientsikkerheten.
Nå kan spesialsykepleiere ved kreftavdelinger /hematologisk avdeling registrere cellegift som kritisk informasjon. Dette har de kommet i gang med på flere avdelinger i landet, men det er ikke sikkert at alle deres medlemmer har fått informasjon om dette. Vi oppfordrer derfor pasienter som går på cellegift om å be om at denne informasjonen blir lagt som kritisk informasjon i deres kjernejournal.