Tilstedeværelse på fagkonferansen på Stortinget

For åttende gang arrangerte organisasjonen "Innen 48 timer" fagkonferanse på Stortinget. Årets tema var psykisk helse for pasienter og pårørende. Her var Blodkreftforeningens leder, Tone Hansen, til stede.

Publisert 27. mars 2018

Pakkeforløpet der mennesker med kreftdiagnose får staket ut et et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.Men mange føler de blir glemt etter at behandlingen er over, og hele familien behøver ofte hjelp til å bearbeide følelser og opplevelser i møte med alvorlig sykdom.
Blodkreftforeningen er opptatt av at følelser og kropp henger sammen og arbeider for at den psykiske helsen skal få like stor oppmerksomhet som den somatiske behandlingen.

Leder Tone Hansen avbildet sammen med helseminister Bent Høie, som innledet konferansen.

"Innen 48 timer"

INNEN 48 TIMER er et initiativ tatt av stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond. Målsettingen er å få innført en garanti som gjør at ingen må vente mer enn 48 timer fra lege har fattet mistanke om kreft til videre plan for diagnose er lagt. Mistanken defineres der hvor fastlege eller annet autorisert helsepersonell møter symptomer som kan være forårsaket av kreft.

Les mer på innen48timer.no