Tildelinger til blodkreftforskning

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Totalt fikk 26 kreftforskningsprosjekter støtte fra Kreftforeningen i 2017. Blodkreftforeningen setter pris på at forskning på blodkreft var blant de prosjektene som fikk støtte.

Publisert 23. januar 2018

Ludvig Munthes forskergruppe ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo (UiO) er tildelt seks millioner kroner fra Kreftforeningen til videre forskning på myelomatose. Ved Universitetet i Bergen mottok Bjørn Tore Gjertsen sin forskergruppe over 8 millioner kroner for å forske ny behandling ved akutt myelogen leukemi (AML).

Jubeldag

– Det var en jubeldag for oss. Når man jobber med forskning så er man ofte på sporet av noe, og disse sporene vil vi jo gjerne følge opp. Derfor er vi helt avhengig av forskningsmidler for å følge opp spor. Dessuten er det ekstrem konkurranse for å få midler, derfor var vi veldig glade for at bemargskreft, som jo er en liten sykdom i forhold til andre kreftdiagnoser, ble tilgodesett, sier Ludvig Munthe, forskningsleder ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Ingen kur per i dag

Forskningsmidlene gir gruppen mulighet til å ansette to nye postdoktorer over tre år og midler til dyre laboratorieforsøk. Målsetningen for forskergruppen er å finne hovedårsaken til celleveksten i benmargen, se på muligheter for å stoppe denne veksten, og teste ut ulike nye medisiner.

– Problemet i dag er at vi ikke har en kur. Vi forstår ikke hvorfor benmargskreft vokser i benmargen og nettopp dette er så viktig for oss å finne ut av dersom vi skal komme nærmere en kur. I dette prosjektet går vi rett i strupen på myelomatsen hvor målet er å finne grunnårsaken.

Kort om forskningsprosjektet

Forskerne vil se på to ulike muligheter for å finne hovedårsaken til celleveksten i benmargen, og hvilke muligheter de har for å stoppe denne veksten. I forskningsprosjektet vil de gå inn i cellene, kartlegge disse og koble de sammen med aktuelle legemiddel. Og de vil prøve ut tidligere utviklet medisin for å se om disse har noen effekt som fører til at de kan bryte ned celleveksten i benmargen. Forskerne håper å finne frem til en persontilpasset medisin når de studerer kreftceller fra en pasient og ser på hvilken medisin som fører til mindre cellevekst hos akkurat den pasienten.

Selve forsøkene vil gjennomføres ved at kreftceller fra pasienter med kreft i benmargen hentes ut og settes inn i mus. Deretter observeres celleveksten når man prøver ut ulike medisiner.

Gode nyheter

Blodkreftforeningen har bidratt inn i prosjektet med støttebrev i søknadsprosessen.

– Det er svært gledelig at dette prosjektet får støtte fra Kreftforeningen. Konkurransen om midlene er tøff, og tildelingen viser at forskningen ligger på et høyt internasjonalt nivå.

Selv om det ennå ikke er funnet en helbredende kur for benmargskreft, skjer det mye når det gjelder utvikling av medikamenter, og de som er rammet lever gjennomgående lenger og med bedre livskvalitet. Det er å håpe at prosjektet ved UiO vil gi bidrag til den grunnleggende forståelse av sykdommen, på vei mot kurerende behandling, sier Blodkreftforeningens nestleder Jacob Hygen, som selv har benmargskreft (myelomatose).

Forskning på ny behandling av AML

Ved Universitet i Bergen har en forskergruppe fått midler til å forske på ny behandling ved akutt myelogen leukemi. Prosjektet har som målsetting å utvikle en mest mulig effektiv presisjonsterapi for AML-pasienter, ved at sykdomsmodeller, diagnostikk og behandling knyttes tettere sammen.

– Det gjør oss i stand til å komme videre i utvikling av behandlingen av AML. Vi får tatt i bruk noen nye verktøy og metoder vi har jobbet med en stund. Denne tildelingen er rett og slett kjempe viktig for oss for å komme videre, sier Bjørn Tore Gjertsen, overlege og forskningsdirektør ved Haukeland Universitetssjukehus. Gjertsen er leder for forskningsgruppen ved Universitetet i Bergen.

Overlege og forskningsdirektør Bjørn Tore Gjertsen er leder for forskningsgruppen ved Universitetet i Bergen. Foto: Linn Kristin Løvaas

Kort om forskningsprosjektet

En ny klasse små molekyler i tablettform skal utvikles for å gi god sykdomskontroll i utvalgte AML pasienter. Ny behandling rettet mot celle-receptorene FLT3 og CSF1R er planlagt utprøvd på pasienter i løpet av en 2-3 års periode. Genanalyser vil kombineres med enkeltcelle analyse av kreftceller for å måle effekten av den nye medisinen. Forskningen som er gjort til nå tyder på at man kan måle endringer i leukemicellene under behandling med den nye metoden. Dette vil forskergruppen utvikle videre for å kunne å justere behandlingen til hver pasient. Forskergruppen mener at denne strategien trolig også kan brukes ved behandling av andre kreftformer.

Forskningsgruppen ved Universitetet i Bergen. Foto: Ingvild Festervoll Melien